DİZİ ile başlayan kelimeler

DİZİ ile başlayan veya başında DİZİ olan kelimeler 153 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dizi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dizi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DİZİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

dizilmıknatıssal özdekder

24 harfli

diziler arası değişirlik, dizimsel tutarsız önerme, dizimsel tür çözümlemesi, dizimsel tür indirgemesi, dizisel sürekli gönderim

23 harfli

dizimsel tutarlı önerme, dizin bağlantılı tahvil, dizin kopyalama aracısı, dizisel bağlantılı fare

22 harfli

diziler içi değişirlik, dizimsel tür değişkeni, dizisel ilişki çizgesi

21 harfli

dizin kirişi gırılmak, dizin sistemi aracısı, dizisel eksiksiz uzay

20 harfli

dizi yapıtlar bölümü, dizileyici kesimleme, dizilmiş çok terimli, dizimsel bağlaşıklık, dizimsel sözeden dil, dizimsel tür simgesi, dizin hizmeti adları, dizin hizmeti hesabı, dizin içerik listesi, dizine dayalı tahvil, dizinin genel terimi, dizinli sıralı kütük, dizisel kompakt uzay, dizisel konum etkisi

19 harfli

dizimleme sesbilimi, dizimsel dönüştürme, dizimsel olumsuzluk, dizimsel tür dizisi

18 harfli

dizimleme kuruluşu, dizin hizmeti kabı, dizinin üst limiti, dizisel tıkız küme

17 harfli

dizigotik ikizler, dizimsel değişken, dizimsel değişmez, dizin sınıfı kabı, dizisel hat IP’si

16 harfli

dizileme grameri, dizilmıknatıslık, dizimleme kuralı, dizimsel özellik, dizin fonksiyonu, dizisel arabirim, dizisel iletişim

15 harfli

dizileme çekiti, dizileme durağı, dizimsel bağlam, dizisel öğrenme

14 harfli

diziler bürümü, dizilim işlevi, dizimsel anlam, dizimsel dizge, dizimsel durgu, dizimsel kalıp, dizimsel simge, dizimsel sonuç, dizimsel terim, dizin ~ indeks, dizin sayıları, dizin sunucusu, dizin yönetimi, dizine gözatma, dizinin limiti, dizinleme dili, dizinli tahvil, dizisel ilişki, dizisel numara, dizisel sürücü, dizisel yazıcı

13 harfli

dizi pusulası, dizi yapıtlar, dizil bağlama, diziler uzayı, dizili ayırma, dizilli ölçek, dizimsel yapı, dizin hizmeti, dizin oturmak, dizin yazmacı, dizin yöntemi, dizisel aygıt, dizisel işlem, diziye gelmek

12 harfli

Dizi (e Ori), dizi bağlama, dizi ışıklar, dizilebilmek, dizilivermek, dizimsel tür, dizin altını, dizin çökmek, dizin değeri, dizin kütüğü, dizisel kapı, dizisel veri

11 harfli

dizi sayısı, dizilebilme, diziliverme, dizim dizim, dizimsel ad, dizimsel im, dizin ağacı, dizin dizin, dizinlenmek, dizirlenmek

10 harfli

dizi dengi, dizi eylem, dizi kaydı, dizi sazan, dizillenme, dizilölçüm, dizimbilim, dizin boyu, dizin dili, dizin yeri, dizinlemek, dizinlenme, dizivermek

9 harfli

dizi dizi, dizi film, dizi fişi, dizi notu, dizicilik, dizigotik, dizilemek, dizimleme, dizin fon, dizinleme, diziverme

8 harfli

dizi adı, dizikmek, dizileme, dizilmek, dizitmek

7 harfli

diziler, dizilim, diziliş, dizilme, dizimek, dizisel

6 harfli

dizici, dizili

5 harfli

dizil, dizim, dizin, diziş

4 harfli

dizi

Kelime Ara