DOĞ ile başlayan kelimeler

DOĞ ile başlayan veya başında DOĞ olan kelimeler 858 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

doğ aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. doğ anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre DOĞ ile başlayan kelimeler

25 harfli

doğal benzeryapi dönüşümü, doğal kaynaklar ekonomisi, doğal sitotoksik hücreler, doğançıkta göz akı yalımı, doğru-yanlış test maddesi, doğrudan erişimli saklama, doğrudan gönderim belgesi, doğrudan işçilik maliyeti, doğrusal birleşmeli cebir, doğrusal dönüşümler uzayı, doğrusal eklemler mantığı, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, doğrusal sıralanmış sınıf, doğum sonrası bozukluklar, doğuştan titreme sendromu, doğuştan yaşam beklentisi

24 harfli

doğal mineral kaynakları, doğru orantılı çokluklar, doğrudan değmeli emdirme, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, doğrusal bağımsız sistem, doğrusal bağlaşım modeli, doğrusal endenks probiti, doğrusal eşyapı dönüşümü, doğrusal olasılık modeli, doğrusal tutarsız önerme, doğrusal türetik denklem, doğrusal yansız tahminci, doğu kıyıhumması asalağı, doğum sonrası enfeksiyon, doğum-gebe kalma aralığı, doğuştan karaciğer kisti

23 harfli

doğal ikidoğrusal biçim, doğal işsizlik hipotezi, doğal kıran bağışlaması, doğal öldürücü hücreler, doğal uranyumlu reaktör, doğru söz yemin istemez, doğrudan bellek erişimi, doğrusal bağımlı sistem, doğrusal bileşik önerme, doğrusal dönüşüm dizeyi, doğrusal geçerli önerme, doğrusal olmayan ilişki, doğum sonrası parapleji, doğuştan eklem sertliği, doğuştan toksoplasmozis

22 harfli

doğal nüfus artış hızı, doğduğuna pişman etmek, doğduğuna pişman olmak, doğrudan gelir desteği, doğrultman kosinüsleri, doğrusal ayırıcı işlev, doğrusal bağımsız küme, doğrusal büyüme modeli, doğrusal dönüşümün izi, doğrusal interpolasyon, doğrusal olmayan eklem, doğrusal zaman eğilimi, Doğu kısa tüylü kedisi, Doğu uzun tüylü kedisi, doğum zinciri tutacağı, doğuştan gelen yetenek, doğuştan hipotiroidizm

21 harfli

doğal eşyapı dönüşümü, doğal işsizlik önsavı, doğrulayıcı çözümleme, doğrultulu aydınlatma, doğrusal bağımlı küme, doğrusal hızlandırıcı, doğrusal içdeğerbiçim, doğrusal kısımlı eğri, Doğu Afrika İşbirliği, Doğu Afrika Topluluğu, doğum sonrası tetanos, doğumca akıntısızlıığ, doğumcul yatın kesimi, doğuştan hidrosefalus, doğuştan hiperostozis, doğuştan hipotrikozis, doğuştan özek darlığı, doğuştan parmaksızlık, doğuştan protoporfiri

20 harfli

doğabilimsel değişim, doğal ayıklanmacılık, doğal bolluk yüzdesi, doğal değerler alanı, doğal fosfor kaynağı, doğal işsizlik oranı, doğal kıran ayırcası, doğal nüfus devinimi, doğal öldürücü hücre, doğaya bağlı halklar, doğduğuna bin pişman, doğru doğru dosdoğru, doğrudan sübvansiyon, doğruluğunu sağlamak, doğruluk araştırması, doğrusal bağımsızlık, doğrusal birleştirim, doğrusal izlenceleme, doğrusal kısıtlayıcı, doğrusal kombinasyon, doğrusal sıralı küme, ...

19 harfli

doğaçlama tiyatrosu, doğal bileşimli süt, doğal Fréchet uzayı, doğal gaz tepkimesi, doğal oran hipotezi, doğal radyoaktiflik, doğal sınıflandırma, doğalcı toplumbilim, doğmaca gizli çıkık, doğru görümlü biçik, doğru sözlüler âdem, doğru-uzaysı tabanı, doğrudan konşimento, doğrultuda bulunmak, doğrultudan ayırmak, doğrusal bağımlılık, doğrusal devinirlik, doğrusal doğrultmaç, doğrusal dönüştürme, doğrusal izomorfizm, doğrusal örnekbiçim, ...

18 harfli

doğaçlama sineması, doğal büyüme oranı, doğal havalandırma, doğal ışımetkinlik, doğal kıran akçesi, doğal konformasyon, doğal nüfus artışı, doğal ücret kuramı, doğal ürün (madde), doğrudan adresleme, doğrudan dengeleme, doğrudan örnekleme, doğrudan pazarlama, doğrudaş düzlemler, doğrudaş düzlender, doğrudaş vektörler, doğrulama yazılımı, doğrultman açıları, doğrultman çemberi, doğruluğunu sınama, doğruluk çizelgesi, ...

17 harfli

doğa-bakım sorunu, doğaçlama tiyatro, doğal artış oranı, doğal durumda yem, doğal oran önsavı, doğal ücret oranı, doğancık boğulumu, doğanın korunması, doğrudan bağlaşım, doğrudan benzetim, doğrudan kiralama, doğrudan kotasyon, doğrudan olasılık, doğrudaş noktalar, Doğrukkaracamurat, doğrulma solunumu, doğrultma düzlemi, doğruluk izergesi, doğrusal bağlantı, doğrusal bağlaşım, doğrusal bağlılık, ...

16 harfli

doğaçlama yapmak, doğaçtan konuşma, doğal aydınlatma, doğal bağışıklık, doğal faiz oranı, doğal gaz sayacı, doğal insanbilim, doğal izomorfizm, doğal mineral su, doğal ot kurutma, doğal seleksiyon, doğal yakacaklar, doğancık gözçesi, Doğanlıkarahasan, doğmasal anomali, doğrama tökdüren, doğramacı ustası, doğru söz acıdır, doğrudan doğruya, doğrudan gelişme, doğrudan kontrol, ...

15 harfli

doğadan çalışma, doğal ayıklanma, doğal kaynaklar, doğal logaritma, doğal tersüstel, doğal tümceleme, doğal varlıklar, doğal zenginlik, doğalcı ilyatro, Doğanbeypayamlı, doğaötesi biigi, doğram makinesi, doğrudan erişim, doğrudan offset, doğrudan temsil, doğrulam kuramı, doğrular demeti, doğrulatabilmek, doğrulayabilmek, doğrultu açılan, doğrultulur yay, ...

14 harfli

doğa bilimleri, doğa felsefesi, doğadan sanlık, doğal bilimler, doğal coğrafya, doğal davranış, doğal gönderim, doğal işbölümü, doğal mıknatıs, doğal seçinlem, doğal ses(ler), doğal tozlanma, doğal yaşlanma, doğallaştırmak, doğaüstü balad, doğdaş gözçesi, doğduya gitmek, doğmuk öldüren, doğrama kalemi, doğru homoteti, doğru orantılı, ...

13 harfli

doğa yürüyüşü, doğal antikor, doğal ayrılma, doğal barınak, doğal dolaşım, doğal ekonomi, doğal konakçı, doğal kurutma, doğal monopol, doğal sayılar, doğal tonlama, doğal uranyum, doğallaştırma, doğan burunlu, doğaüstücülük, doğrayabilmek, doğru bağıntı, doğru eylemek, doğru kambiyo, doğru oturmak, doğru parçası, ...

12 harfli

doğa bilgisi, doğa bilimci, doğa söyleni, doğacı olmak, doğal beceri, doğal birlev, doğal ışınım, doğal kauçuk, doğal kipler, doğal olarak, doğal plazma, doğal sıklık, doğal vernik, doğar namazı, doğaseverlik, doğay kuşağı, doğaya tapma, doğma büyüme, doğramacılık, doğrayabilme, doğru bulmak, ...

11 harfli

doğa sagası, doğa yasası, doğal ahenk, doğal anlak, doğal artış, doğal bezem, doğal biçim, doğal büküm, doğal çayır, doğal çevre, doğal deney, doğal dönem, doğal durum, doğal duruş, doğal dürtü, doğal düzen, doğal fiyat, doğal gömev, doğal gübre, doğal kıran, doğal kömür, ...

10 harfli

doğ kazığı, doğa ötesi, doğabilmek, doğaçlamak, doğakazığı, doğal afet, doğal alan, doğal boya, doğal ceza, doğal cins, doğal eğim, doğal ışık, doğal ik1l, doğal kuyu, doğal maya, doğal mera, doğal ölüm, doğal ömür, doğal sayı, doğal uçun, doğal yasa, ...

9 harfli

doğ koyun, doğ kulak, doğa dışı, doğabilim, doğabilme, doğacılık, doğaçlama, doğal cam, doğal dil, doğal gam, doğal gaz, doğal hal, Doğal taş, doğal yan, doğal yem, Doğanalan, Doğanbaba, Doğanbağı, Doğanbike, Doğancalı, doğancası, ...

8 harfli

doğ taşı, doğaçtan, doğal su, doğallık, Doğanalp, Doğanbaş, Doğanbey, Doğancık, Doğancıl, Doğançal, Doğançam, Doğançay, Doğangir, Doğangün, Doğanhan, Doğankaş, Doğanköy, Doğankuş, Doğanlar, Doğannur, Doğanözü, ...

7 harfli

Doğalar, doğalcı, doğanağ, doğanah, doğanak, Doğanay, Doğanca, doğancı, Doğaner, Doğanlı, Doğansu, doğdacı, doğkuru, doğmaca, doğrama, doğruca, doğrucu, Doğruel, Doğruer, doğrulu, Doğruol, ...

6 harfli

doğaca, doğacı, Doğaşı, doğdaç, doğdaş, doğduk, doğgah, doğguç, doğıca, doğlak, Doğlat, doğmak, doğmek, doğnak, doğnuk, doğrak, doğram, Doğray, doğruk, Doğrul, doğrum, ...

5 harfli

doğaç, doğah, doğal, doğan, doğar, doğay, doğca, doğda, doğdi, doğdu, doğeç, doğiy, Doğla, doğlu, doğma, doğme, doğra, doğre, doğri, doğru, doğuç, ...

4 harfli

doğa, doğo, doğu

3 harfli

doğ

Kelime Ara