DOĞR ile başlayan kelimeler

DOĞR ile başlayan veya başında DOĞR olan kelimeler 281 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DOĞR ile başlayan kelimeler

25 harfli

doğru-yanlış test maddesi, doğrudan erişimli saklama, doğrudan gönderim belgesi, doğrudan işçilik maliyeti, doğrusal birleşmeli cebir, doğrusal dönüşümler uzayı, doğrusal eklemler mantığı, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, doğrusal sıralanmış sınıf

24 harfli

doğru orantılı çokluklar, doğrudan değmeli emdirme, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, doğrusal bağımsız sistem, doğrusal bağlaşım modeli, doğrusal endenks probiti, doğrusal eşyapı dönüşümü, doğrusal olasılık modeli, doğrusal tutarsız önerme, doğrusal türetik denklem, doğrusal yansız tahminci

23 harfli

doğru söz yemin istemez, doğrudan bellek erişimi, doğrusal bağımlı sistem, doğrusal bileşik önerme, doğrusal dönüşüm dizeyi, doğrusal geçerli önerme, doğrusal olmayan ilişki

22 harfli

doğrudan gelir desteği, doğrultman kosinüsleri, doğrusal ayırıcı işlev, doğrusal bağımsız küme, doğrusal büyüme modeli, doğrusal dönüşümün izi, doğrusal interpolasyon, doğrusal olmayan eklem, doğrusal zaman eğilimi

21 harfli

doğrulayıcı çözümleme, doğrultulu aydınlatma, doğrusal bağımlı küme, doğrusal hızlandırıcı, doğrusal içdeğerbiçim, doğrusal kısımlı eğri

20 harfli

doğru doğru dosdoğru, doğrudan sübvansiyon, doğruluğunu sağlamak, doğruluk araştırması, doğrusal bağımsızlık, doğrusal birleştirim, doğrusal izlenceleme, doğrusal kısıtlayıcı, doğrusal kombinasyon, doğrusal sıralı küme, doğrusal uzay tabanı, doğrusal yaklaşıklık, doğrusallık sınaması

19 harfli

doğru görümlü biçik, doğru sözlüler âdem, doğru-uzaysı tabanı, doğrudan konşimento, doğrultuda bulunmak, doğrultudan ayırmak, doğrusal bağımlılık, doğrusal devinirlik, doğrusal doğrultmaç, doğrusal dönüştürme, doğrusal izomorfizm, doğrusal örnekbiçim

18 harfli

doğrudan adresleme, doğrudan dengeleme, doğrudan örnekleme, doğrudan pazarlama, doğrudaş düzlemler, doğrudaş düzlender, doğrudaş vektörler, doğrulama yazılımı, doğrultman açıları, doğrultman çemberi, doğruluğunu sınama, doğruluk çizelgesi, doğruluk değerleri, doğrunun somutluğu, doğrusal fonksiyon, doğrusal kestirici, doğrusal kongrüans, doğrusal tasımlama

17 harfli

doğrudan bağlaşım, doğrudan benzetim, doğrudan kiralama, doğrudan kotasyon, doğrudan olasılık, doğrudaş noktalar, Doğrukkaracamurat, doğrulma solunumu, doğrultma düzlemi, doğruluk izergesi, doğrusal bağlantı, doğrusal bağlaşım, doğrusal bağlılık, doğrusal birleşim, doğrusal gönderim, doğrusal işlevsel, doğrusal izometri, doğrusal manifold, doğrusal salıngaç, doğrusal sıralama, doğrusal yineleme, ...

16 harfli

doğrama tökdüren, doğramacı ustası, doğru söz acıdır, doğrudan doğruya, doğrudan gelişme, doğrudan kontrol, doğrudan maliyet, doğrudan saldırı, doğrudan suverme, doğrudan yatırım, doğrudan yükleme, doğrulama işlemi, doğrulama kuramı, doğrular yöntemi, doğrultma yüzeyi, doğrultulur eğri, doğrulu komaçlar, doğrusal adlanım, doğrusal altuzay, doğrusal bağıntı, doğrusal bileşim, ...

15 harfli

doğram makinesi, doğrudan erişim, doğrudan offset, doğrudan temsil, doğrulam kuramı, doğrular demeti, doğrulatabilmek, doğrulayabilmek, doğrultu açılan, doğrultulur yay, doğruluk değeri, doğruluk işlevi, doğruluk koşulu, doğruluk kümesi, doğrusal büklüm, doğrusal çokluk, doğrusal eğilim, doğrusal ızgara, doğrusal ilişki, doğrusal katman, doğrusal sistem, ...

14 harfli

doğrama kalemi, doğru homoteti, doğru orantılı, doğrudan adres, doğrudan arama, doğrudan eleme, doğrudan rakip, doğrudan satış, doğrudan tanım, doğrulatabilme, doğrulayabilme, doğrultabilmek, doğrusal biçim, doğrusal cebir, doğrusal eklem, doğrusal eşlev, doğrusal işlev, doğrusal kısıt, doğrusal model, doğrusal önsav

13 harfli

doğrayabilmek, doğru bağıntı, doğru eylemek, doğru kambiyo, doğru oturmak, doğru parçası, doğrucu Davut, doğrulabilmek, doğrultabilme, doğrulu çizim, doğruluvermek, doğrusal form, doğrusal örgü, doğrusal uzay

12 harfli

doğramacılık, doğrayabilme, doğru bulmak, doğru çıkmak, doğru durmak, doğru dürtüş, doğru dürüst, doğru gelmek, doğru orantı, doğru önerme, doğru-uzaysı, doğrudaşlama, doğrulabilme, doğruluverme, doğrusal öğe

11 harfli

doğru çizgi, doğrudaşlav, doğruklamak, doğrulanmak, doğrulatmak, doğrusallık

10 harfli

doğru akım, doğru oluk, doğru-uzay, doğruculuk, doğrulamak, doğrulanma, doğrulatma, doğrultmaç, doğrultmak, doğrultman, doğrultucu

9 harfli

doğramacı, doğranmak, doğratmak, doğru açı, doğru boy, doğru ses, doğru yol, doğru yön, doğrulama, doğrulmak, doğrultan, doğrultma, doğrultum, doğrutmak

8 harfli

doğramaç, doğramak, doğranma, doğratma, doğrayış, doğrudan, Doğrugöz, doğrulam, Doğrular, doğrulma, doğrultu, doğruluk, doğrulum, doğrusal, doğrusuz, doğruyel, Doğruyol

7 harfli

doğrama, doğruca, doğrucu, Doğruel, Doğruer, doğrulu, Doğruol, Doğruöz, doğrusu

6 harfli

doğrak, doğram, Doğray, doğruk, Doğrul, doğrum

5 harfli

doğra, doğre, doğri, doğru

Kelime Ara