DO ile başlayan kelimeler

DO ile başlayan veya başında DO olan kelimeler 2853 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DO ile başlayan kelimeler

25 harfli

doğal benzeryapi dönüşümü, doğal kaynaklar ekonomisi, doğal sitotoksik hücreler, doğançıkta göz akı yalımı, doğru-yanlış test maddesi, doğrudan erişimli saklama, doğrudan gönderim belgesi, doğrudan işçilik maliyeti, doğrusal birleşmeli cebir, doğrusal dönüşümler uzayı, doğrusal eklemler mantığı, doğrusal olmayan bağlanım, doğrusal olmayan operatör, doğrusal pozitif operatör, doğrusal sıralanmış sınıf, doğum sonrası bozukluklar, doğuştan titreme sendromu, doğuştan yaşam beklentisi, dokunca karşılığı kesinti, doldurma-boşaltma musluğu, domuzlarda ödem hastalığı, ...

24 harfli

doğal mineral kaynakları, doğru orantılı çokluklar, doğrudan değmeli emdirme, doğrudan yabancı sermaye, doğrulanabilirlik ilkesi, doğrusal bağımsız sistem, doğrusal bağlaşım modeli, doğrusal endenks probiti, doğrusal eşyapı dönüşümü, doğrusal olasılık modeli, doğrusal tutarsız önerme, doğrusal türetik denklem, doğrusal yansız tahminci, doğu kıyıhumması asalağı, doğum sonrası enfeksiyon, doğum-gebe kalma aralığı, doğuştan karaciğer kisti, doku sertleştirme çeliği, dolaylı en küçük kareler, dolaylı fayda fonksiyonu, dolaylı işçilik maliyeti, ...

23 harfli

doğal ikidoğrusal biçim, doğal işsizlik hipotezi, doğal kıran bağışlaması, doğal öldürücü hücreler, doğal uranyumlu reaktör, doğru söz yemin istemez, doğrudan bellek erişimi, doğrusal bağımlı sistem, doğrusal bileşik önerme, doğrusal dönüşüm dizeyi, doğrusal geçerli önerme, doğrusal olmayan ilişki, doğum sonrası parapleji, doğuştan eklem sertliği, doğuştan toksoplasmozis, doku kalınlığı denetimi, dokuz körün bir değneği, dolaylı yabancı sermaye, domuz akciğer kıl kurdu, donanım kesme düzeyleri, dondurma kurutma metodu, ...

22 harfli

doğal nüfus artış hızı, doğduğuna pişman etmek, doğduğuna pişman olmak, doğrudan gelir desteği, doğrultman kosinüsleri, doğrusal ayırıcı işlev, doğrusal bağımsız küme, doğrusal büyüme modeli, doğrusal dönüşümün izi, doğrusal interpolasyon, doğrusal olmayan eklem, doğrusal zaman eğilimi, Doğu kısa tüylü kedisi, Doğu uzun tüylü kedisi, doğum zinciri tutacağı, doğuştan gelen yetenek, doğuştan hipotiroidizm, dokozahekzaenoyik asit, doku sertliği denemesi, dokuncalı para bolluğu, dokuncalılar bildirimi, ...

21 harfli

doğal eşyapı dönüşümü, doğal işsizlik önsavı, doğrulayıcı çözümleme, doğrultulu aydınlatma, doğrusal bağımlı küme, doğrusal hızlandırıcı, doğrusal içdeğerbiçim, doğrusal kısımlı eğri, Doğu Afrika İşbirliği, Doğu Afrika Topluluğu, doğum sonrası tetanos, doğumca akıntısızlıığ, doğumcul yatın kesimi, doğuştan hidrosefalus, doğuştan hiperostozis, doğuştan hipotrikozis, doğuştan özek darlığı, doğuştan parmaksızlık, doğuştan protoporfiri, dokosaheksaenoik asit, doku reddi reaksiyonu, ...

20 harfli

dogmalaştırılabilmek, doğabilimsel değişim, doğal ayıklanmacılık, doğal bolluk yüzdesi, doğal değerler alanı, doğal fosfor kaynağı, doğal işsizlik oranı, doğal kıran ayırcası, doğal nüfus devinimi, doğal öldürücü hücre, doğaya bağlı halklar, doğduğuna bin pişman, doğru doğru dosdoğru, doğrudan sübvansiyon, doğruluğunu sağlamak, doğruluk araştırması, doğrusal bağımsızlık, doğrusal birleştirim, doğrusal izlenceleme, doğrusal kısıtlayıcı, doğrusal kombinasyon, ...

19 harfli

dogmalaştırılabilme, doğaçlama tiyatrosu, doğal bileşimli süt, doğal Fréchet uzayı, doğal gaz tepkimesi, doğal oran hipotezi, doğal radyoaktiflik, doğal sınıflandırma, doğalcı toplumbilim, doğmaca gizli çıkık, doğru görümlü biçik, doğru sözlüler âdem, doğru-uzaysı tabanı, doğrudan konşimento, doğrultuda bulunmak, doğrultudan ayırmak, doğrusal bağımlılık, doğrusal devinirlik, doğrusal doğrultmaç, doğrusal dönüştürme, doğrusal izomorfizm, ...

18 harfli

dogmalaştırabilmek, doğaçlama sineması, doğal büyüme oranı, doğal havalandırma, doğal ışımetkinlik, doğal kıran akçesi, doğal konformasyon, doğal nüfus artışı, doğal ücret kuramı, doğal ürün (madde), doğrudan adresleme, doğrudan dengeleme, doğrudan örnekleme, doğrudan pazarlama, doğrudaş düzlemler, doğrudaş düzlender, doğrudaş vektörler, doğrulama yazılımı, doğrultman açıları, doğrultman çemberi, doğruluğunu sınama, ...

17 harfli

dogmalaştırabilme, doğa-bakım sorunu, doğaçlama tiyatro, doğal artış oranı, doğal durumda yem, doğal oran önsavı, doğal ücret oranı, doğancık boğulumu, doğanın korunması, doğrudan bağlaşım, doğrudan benzetim, doğrudan kiralama, doğrudan kotasyon, doğrudan olasılık, doğrudaş noktalar, Doğrukkaracamurat, doğrulma solunumu, doğrultma düzlemi, doğruluk izergesi, doğrusal bağlantı, doğrusal bağlaşım, ...

16 harfli

docta ignorantia, doçentlik sınavı, dogmalaştırılmak, dogmatik felsefe, doğaçlama yapmak, doğaçtan konuşma, doğal aydınlatma, doğal bağışıklık, doğal faiz oranı, doğal gaz sayacı, doğal insanbilim, doğal izomorfizm, doğal mineral su, doğal ot kurutma, doğal seleksiyon, doğal yakacaklar, doğancık gözçesi, Doğanlıkarahasan, doğmasal anomali, doğrama tökdüren, doğramacı ustası, ...

15 harfli

Doberman pinşır, dogmalaştırılma, doğadan çalışma, doğal ayıklanma, doğal kaynaklar, doğal logaritma, doğal tersüstel, doğal tümceleme, doğal varlıklar, doğal zenginlik, doğalcı ilyatro, Doğanbeypayamlı, doğaötesi biigi, doğram makinesi, doğrudan erişim, doğrudan offset, doğrudan temsil, doğrulam kuramı, doğrular demeti, doğrulatabilmek, doğrulayabilmek, ...

14 harfli

dogmalaştırmak, doğa bilimleri, doğa felsefesi, doğadan sanlık, doğal bilimler, doğal coğrafya, doğal davranış, doğal gönderim, doğal işbölümü, doğal mıknatıs, doğal seçinlem, doğal ses(ler), doğal tozlanma, doğal yaşlanma, doğallaştırmak, doğaüstü balad, doğdaş gözçesi, doğduya gitmek, doğmuk öldüren, doğrama kalemi, doğru homoteti, ...

13 harfli

dobire dobire, dogmalaştırma, doğa yürüyüşü, doğal antikor, doğal ayrılma, doğal barınak, doğal dolaşım, doğal ekonomi, doğal konakçı, doğal kurutma, doğal monopol, doğal sayılar, doğal tonlama, doğal uranyum, doğallaştırma, doğan burunlu, doğaüstücülük, doğrayabilmek, doğru bağıntı, doğru eylemek, doğru kambiyo, ...

12 harfli

dobura dobur, doğa bilgisi, doğa bilimci, doğa söyleni, doğacı olmak, doğal beceri, doğal birlev, doğal ışınım, doğal kauçuk, doğal kipler, doğal olarak, doğal plazma, doğal sıklık, doğal vernik, doğar namazı, doğaseverlik, doğay kuşağı, doğaya tapma, doğma büyüme, doğramacılık, doğrayabilme, ...

11 harfli

do anahtarı, dobra dobra, dobra dobur, dobur dobur, dodan arısı, dodili kuşu, doduldanmak, dodurdanmak, dogmalaşmak, doğa sagası, doğa yasası, doğal ahenk, doğal anlak, doğal artış, doğal bezem, doğal biçim, doğal büküm, doğal çayır, doğal çevre, doğal deney, doğal dönem, ...

10 harfli

dobak keçi, doddi başı, dodekastil, dodogiller, Dodurgalar, dogmacılık, dogmalaşma, doguncalıh, doğ kazığı, doğa ötesi, doğabilmek, doğaçlamak, doğakazığı, doğal afet, doğal alan, doğal boya, doğal ceza, doğal cins, doğal eğim, doğal ışık, doğal ik1l, ...

9 harfli

dobaltmak, dobutamin, doçentlik, dogagürez, Dogankaya, dogmatizm, dogrukara, doğ koyun, doğ kulak, doğa dışı, doğabilim, doğabilme, doğacılık, doğaçlama, doğal cam, doğal dil, doğal gam, doğal gaz, doğal hal, Doğal taş, doğal yan, ...

8 harfli

dobalmak, Doberman, dobranca, doburcuk, dodarmak, dodırgan, dodugudu, dodurgün, dogaldak, dogırmak, dogmatik, dogramaç, dogramak, dogulmak, dogurmak, doguşmak, Dogutepe, doguzluk, doğ taşı, doğaçtan, doğal su, ...

7 harfli

dobalak, dobalan, dobbidi, doburca, dodamık, dodanak, doddiri, dodibik, dodilic, dodohın, dodopal, dodoylu, dodurga, dof dof, dogecek, dogmacı, dogumlu, Doğalar, doğalcı, doğanağ, doğanah, ...

6 harfli

dobaca, dobran, doçent, doçiiş, dodili, dodiri, dodiyh, dodora, dogguz, dogmak, dogruk, dogura, doğaca, doğacı, Doğaşı, doğdaç, doğdaş, doğduk, doğgah, doğguç, doğıca, ...

5 harfli

dobac, dobaç, dobak, dobış, dobiç, dobra, dobuç, dodah, dodak, dodan, doddi, dodik, dodil, dodoy, doduk, dodul, dogey, dogım, dogma, dogme, dogrı, ...

4 harfli

doan, doar, dobi, doca, dodı, dodo, dodu, doga, dogo, doğa, doğo, doğu, dôha, doku, dola, dole, dolı, doli, DOLS, dolu, doma, ...

3 harfli

doa, doc, dof, dog, doğ, doh, dok, dol, dom, don, doo, dor, dos, doş, dot, dou, doy, doz

2 harfli

Kelime Ara