döğen

döğen

Eskiden kullanılan, demir sapa bağlı uzunca bir zincirin ucuna bitişik, yuvarlak, üstü çivili bir savaş aracı.


döğen

bk. düven


döğen için benzer kelimeler


döğen, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'ğ', 'e', 'n', şeklindedir.
döğen kelimesinin tersten yazılışı neğöd diziliminde gösterilir.