dök

dök

Yün eğirmeye yarayan aygıt.


dök

Hindi.


dök için benzer kelimeler


dök, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', şeklindedir.
dök kelimesinin tersten yazılışı köd diziliminde gösterilir.