döke saça

döke saça

zf. Bir şeyi yararsız biçimde harcayarak.


döke saça için benzer kelimeler


döke saça, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'e', ' ', 's', 'a', 'ç', 'a', şeklindedir.
döke saça kelimesinin tersten yazılışı aças eköd diziliminde gösterilir.