dökme mal

dökme mal İng. Bulk cargo

Gümrüğe sarmalaçsız gelen mal.


dökme mal İng. bulk cargo, goods in bulk

Sandıklama, sarmalama yapılmaksızın gelişigüzel taşıtlara konularak getirilen, götürülen her tür mal


dökme mal için benzer kelimeler


dökme mal, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'm', 'e', ' ', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
dökme mal kelimesinin tersten yazılışı lam emköd diziliminde gösterilir.