dökmükçül

dökmükçül Fr. Excrémentiel, elle

dökmükçül, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'k', 'm', 'ü', 'k', 'ç', 'ü', 'l', şeklindedir.
dökmükçül kelimesinin tersten yazılışı lüçkümköd diziliminde gösterilir.