döl ağılı

döl ağılı

Kuzu ve oğlakların otlamaya götürülmeden önce toplandığı, etrafı çalılarla çevrili yer.


döl ağılı için benzer kelimeler


döl ağılı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
döl ağılı kelimesinin tersten yazılışı ılığa löd diziliminde gösterilir.