döl alımı

döl alımı İng. seed produce

Canlıların üremesi sonucu yeni bireylerin elde edilmesi.


döl alımı için benzer kelimeler


döl alımı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
döl alımı kelimesinin tersten yazılışı ımıla löd diziliminde gösterilir.