dölgü yazım

dölgü yazım Fr. Ædoeographie

dölgü yazım için benzer kelimeler


dölgü yazım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', 'g', 'ü', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', şeklindedir.
dölgü yazım kelimesinin tersten yazılışı mızay üglöd diziliminde gösterilir.