döllekçil

döllekçil Fr. Prolifique

döllekçil, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', 'l', 'e', 'k', 'ç', 'i', 'l', şeklindedir.
döllekçil kelimesinin tersten yazılışı liçkellöd diziliminde gösterilir.