dölleklik

dölleklik Fr. Sexualité

dölleklik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'l', 'l', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
dölleklik kelimesinin tersten yazılışı kilkellöd diziliminde gösterilir.