dömek avı

dömek avı

Aramadan, hazır bulunan av. (Kar yağınca tavşan uzaklaşamaz, çalı dibinde bulunur.)


dömek avı için benzer kelimeler


dömek avı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'm', 'e', 'k', ' ', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
dömek avı kelimesinin tersten yazılışı ıva kemöd diziliminde gösterilir.