dömelti

dömelti

Görmeye engel olan tümsek, yığın.


dömelti için benzer kelimeler


dömelti, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'm', 'e', 'l', 't', 'i', şeklindedir.
dömelti kelimesinin tersten yazılışı itlemöd diziliminde gösterilir.