döndürmek

döndürmek

(-i, -e) 1. Dönmesini sağlamak. 2. (-i) Başarısız saymak, geri çevirmek: Sınavda döndürmüşler. 3. Çevirmek, bükmek: “Oğlu başını arkaya döndürdü.” -H. R. Gürpınar. 4. mec. ... bir duruma getirmek: Beni serseme döndürdü. 5. mec. Düzene koymak, yönetmek: Tek başına bütün evi döndürüyor.


döndürmek İng. rotate
döndürmek

bk. çevirmek


döndürmek

1. Çevirmek, tercüme etmek. 2. Reddetmek, kabul etmemek. 3. Değiştirmek, başka şekle çevirmek


döndürmek için benzer kelimeler


döndürmek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
döndürmek kelimesinin tersten yazılışı kemrüdnöd diziliminde gösterilir.