döne

döne

Karşı ziyarette bulunma.


döne

Defa, kere


döne

< dönmek: defa; sefer; krş. dönüm || bu döne: bu sefer; bunun üzerine


döne Osm. devre

Minder güreşlerinde her üçer dakikalık süre.


döne İng. Tournament

Aynı amaçla belirli bir yer ve zamanda düzenlenen kılıçoyunu yarışmaları.


döne İng. tournament

Bir başarı sıralaması yapmak üzere birçok kişi ya da takım arasında ve her birinin ötekilerle karşılaşması biçiminde yapılan yarışma ya da oyunların tümü.


döne İng. tournament

Bir başarı sıralaması yapmak üzere bir çok kişi ya da takım arasında ve her birinin ötekilerle karşılaşması biçiminde yapılan yarışma ya da oyunların tümü.


döne İng. tournament

Bir başarı sıralaması yapmak üzere birçok kişi ya da takım arasında ve her birinin ötekilerle karşılaşması biçiminde yapılan yarışma ya da oyunların tümü.


Döne Köken: T.

Cinsiyet: Kız “1.”Bundan sonraki çocuklar erkek olsun” anlamında kullanılan bir ad.2. Karşı ziyarette bulunma.”


döne için benzer kelimeler


döne, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', şeklindedir.
döne kelimesinin tersten yazılışı enöd diziliminde gösterilir.