döneme özgü çoktürellik

döneme özgü çoktürellik İng. period specific heterogeneity

döneme özgü çoktürellik için benzer kelimeler


döneme özgü çoktürellik, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'g', 'ü', ' ', 'ç', 'o', 'k', 't', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
döneme özgü çoktürellik kelimesinin tersten yazılışı killerütkoç ügzö emenöd diziliminde gösterilir.