döner çelgi

döner çelgi İng. Circular parry

Sıyırma ya da kesme ile karşı doğrultuya geçmek isteyen savut namlusunu yakalayıp ilk doğrultusunda tutmak için, yarım çember eylemiyle yapılan çelgi.


döner çelgi için benzer kelimeler


döner çelgi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
döner çelgi kelimesinin tersten yazılışı igleç renöd diziliminde gösterilir.