döner devinirlik

döner devinirlik

bk. açısal devinirlik.


döner devinirlik için benzer kelimeler


döner devinirlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'd', 'e', 'v', 'i', 'n', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
döner devinirlik kelimesinin tersten yazılışı kilrinived renöd diziliminde gösterilir.