döner eklem

döner eklem İng. articulatio trochoidea

anat. Eklem çıkıntısı bir araba dingili biçiminde olan eklem, artikulasyo trokoidea.


döner eklem için benzer kelimeler


döner eklem, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
döner eklem kelimesinin tersten yazılışı melke renöd diziliminde gösterilir.