Döner kaldırak

Döner kaldırak Alm. Schwnkkran

Döner kaldırak için benzer kelimeler


Döner kaldırak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
Döner kaldırak kelimesinin tersten yazılışı karıdlak renöD diziliminde gösterilir.