döner masal

döner masal İng. round tale

Ne denli anlatılırsa anlatılsın sonuçlanmasına olanak bulunmayan masal türü. krş. çember masal, bitimsiz masal.


döner masal için benzer kelimeler


döner masal, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 'm', 'a', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
döner masal kelimesinin tersten yazılışı lasam renöd diziliminde gösterilir.