döner sermayeli işletme

döner sermayeli işletme İng. floating capital enterprises, revolving capital enterprises

Genel ya da katma bütçeden ayrılan bir başlangıç ödeneğini sermaye olarak kullanıp her yıl elde ettiği kârın bir bölümünü sermayesine ekleyerek etkinliklerini sürdüren işletme.


döner sermayeli işletme için benzer kelimeler


döner sermayeli işletme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', ' ', 's', 'e', 'r', 'm', 'a', 'y', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
döner sermayeli işletme kelimesinin tersten yazılışı emtelşi ileyamres renöd diziliminde gösterilir.