dönerceli

dönerceli

Sözünde durmayan.


dönerceli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'c', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
dönerceli kelimesinin tersten yazılışı ilecrenöd diziliminde gösterilir.