döngeçlik

döngeçlik Fr. Récurrence

döngeçlik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'g', 'e', 'ç', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
döngeçlik kelimesinin tersten yazılışı kilçegnöd diziliminde gösterilir.