döngünlü (cül)

döngünlü (cül) Fr. Vertigineux, euse

döngünlü (cül) için benzer kelimeler


döngünlü (cül), 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', '(', 'c', 'ü', 'l', ')', şeklindedir.
döngünlü (cül) kelimesinin tersten yazılışı )lüc( ülnügnöd diziliminde gösterilir.