dönme kutbu

dönme kutbu İng. pole of rotation

Bircismin dönmeeksenin cismi deldiği iki noktadan her biri.


dönme kutbu için benzer kelimeler


dönme kutbu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 't', 'b', 'u', şeklindedir.
dönme kutbu kelimesinin tersten yazılışı ubtuk emnöd diziliminde gösterilir.