dönme yarıçapı

dönme yarıçapı İng. turning radius

Bir aracın, üzerinde dönebileceği en küçük çemberin yarıçapı. (Sağa ve sola ayrı ayrı belirtilir.)


dönme yarıçapı için benzer kelimeler


dönme yarıçapı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'ç', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
dönme yarıçapı kelimesinin tersten yazılışı ıpaçıray emnöd diziliminde gösterilir.