dönmeli pulluk

dönmeli pulluk

Toprağı her iki yöne de aktaran bahçıvan pulluğu. (-Kırklareli)


dönmeli pulluk için benzer kelimeler


dönmeli pulluk, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'p', 'u', 'l', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
dönmeli pulluk kelimesinin tersten yazılışı kullup ilemnöd diziliminde gösterilir.