Dönüş akımı

Dönüş akımı Fr. Courant de retour

Dönüş akımı için benzer kelimeler


Dönüş akımı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
Dönüş akımı kelimesinin tersten yazılışı ımıka şünöD diziliminde gösterilir.