dönüş makarası

dönüş makarası İng. tail pulley

dönüş makarası için benzer kelimeler


dönüş makarası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'k', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dönüş makarası kelimesinin tersten yazılışı ısarakam şünöd diziliminde gösterilir.