dönüştürme faktörü

dönüştürme faktörü İng. conversion factor

Bir birimle yapılmış bir ölçümü bir başka birime dönüştürmede kullanılan çarpan.


dönüştürme faktörü için benzer kelimeler


dönüştürme faktörü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 't', 'ü', 'r', 'm', 'e', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
dönüştürme faktörü kelimesinin tersten yazılışı ürötkaf emrütşünöd diziliminde gösterilir.