dönüşül sıcaklık

dönüşül sıcaklık İng. critical temperature

1. Bir özdağın sıvı olarak bulunabileceği en yüksek sıcaklık, ya da bir uçunun daha yukarı sıcaklıkta hiçbir basınç etkisiyle sıvılaştırılamayacagı sıcaklık. 2. Bir metalde iç dönüşümlerin oluştuğu sıcaklık. 3. Mıknatıssal ördeklerin maknatıslığını yitirdiği sıcaklık.


dönüşül sıcaklık İng. critical temperature

Gazların sıkıştırılarak sıvılaştırılamadığı en düşük sıcaklık.


dönüşül sıcaklık İng. critical temperature

Bir kristal yapının ya da bir fazın, bir ötekine dönüştüğü sıcaklık.


dönüşül sıcaklık için benzer kelimeler


dönüşül sıcaklık, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'l', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
dönüşül sıcaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkacıs lüşünöd diziliminde gösterilir.