dönüşümcü

dönüşümcü

sf. fel. Dönüşümcülük yanlısı, transformist.


dönüşümcü İng. transformer

Bugünkü koşullarıyla dünyayı ve kültürü yaratan söylensel kişi.


dönüşümcü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', 'c', 'ü', şeklindedir.
dönüşümcü kelimesinin tersten yazılışı ücmüşünöd diziliminde gösterilir.