dört bir taraf (veya yan)

dört bir taraf (veya yan)

her yan, bütün çevre: “Oğulları babasını iyileştirmek için dört bir yana koşuşurdu.” -A. İlhan.


dört bir taraf (veya yan) için benzer kelimeler


dört bir taraf (veya yan), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'f', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', ')', şeklindedir.
dört bir taraf (veya yan) kelimesinin tersten yazılışı )nay ayev( farat rib tröd diziliminde gösterilir.