dört-iki-dört (4-2-4) düzeni

dört-iki-dört (4-2-4) düzeni İng. four-two-four

Çift orta savunucu ve çift orta akıncı ile oynanan bir oyun düzeni.


dört-iki-dört (4-2-4) düzeni için benzer kelimeler


dört-iki-dört (4-2-4) düzeni, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', '-', 'i', 'k', 'i', '-', 'd', 'ö', 'r', 't', ' ', '(', '4', '-', '2', '-', '4', ')', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
dört-iki-dört (4-2-4) düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd )4-2-4( tröd-iki-tröd diziliminde gösterilir.