dörtçifte

dörtçifte

a. (dö'rtçifte) sp. Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde dörder küreği olan tekne.


dörtçifte, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', 'ç', 'i', 'f', 't', 'e', şeklindedir.
dörtçifte kelimesinin tersten yazılışı etfiçtröd diziliminde gösterilir.