dörten göynek

dörten göynek

Bir gömlek çeşidi.


dörten göynek için benzer kelimeler


dörten göynek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'y', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
dörten göynek kelimesinin tersten yazılışı kenyög netröd diziliminde gösterilir.