dörtte bir (noktası)

dörtte bir (noktası) İng. quartile

Bir dağılımda denekleri dört eşit kümeye ayıran üç noktadan biri.


dörtte bir (noktası) için benzer kelimeler


dörtte bir (noktası), 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'r', 't', 't', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', '(', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', ')', şeklindedir.
dörtte bir (noktası) kelimesinin tersten yazılışı )ısatkon( rib ettröd diziliminde gösterilir.