döşeme süzgeci

döşeme süzgeci İng. floor drain

Döşeme sularını pissu döşemine ileten ağızlık.


döşeme süzgeci için benzer kelimeler


döşeme süzgeci, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'ş', 'e', 'm', 'e', ' ', 's', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'c', 'i', şeklindedir.
döşeme süzgeci kelimesinin tersten yazılışı icegzüs emeşöd diziliminde gösterilir.