döviz istem eğrisi

döviz istem eğrisi İng. foreign exchange demand curve

Döviz istemini belirleyen diğer unsurlar sabitken değişik döviz kurları ile bu kurlardan satın alınmak istenilen döviz miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri.


döviz istem eğrisi için benzer kelimeler


döviz istem eğrisi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 'i', 's', 't', 'e', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
döviz istem eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe metsi zivöd diziliminde gösterilir.