döviz poliçesi

döviz poliçesi İng. foreign exchange draft

Dışsatımcının, dışalımcı adına çektiği ve belirli tarihte, belirli miktar dövizin ödenmesini emreden değerli kâğıt.


döviz poliçesi için benzer kelimeler


döviz poliçesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'ç', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
döviz poliçesi kelimesinin tersten yazılışı iseçilop zivöd diziliminde gösterilir.