döviz rezervleri

döviz rezervleri İng. foreign exchange reserves

Bir ülkede Merkez Bankası ve bankalarda bulunan toplam döviz miktarı.


döviz rezervleri için benzer kelimeler


döviz rezervleri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 'r', 'e', 'z', 'e', 'r', 'v', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
döviz rezervleri kelimesinin tersten yazılışı irelvrezer zivöd diziliminde gösterilir.