Dryopteris filix-mas

Dryopteris filix-mas

bk. solucan eğrelti otu


Dryopteris filix-mas, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'r', 'y', 'o', 'p', 't', 'e', 'r', 'i', 's', ' ', 'f', 'i', 'l', 'i', 'x', '-', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
Dryopteris filix-mas kelimesinin tersten yazılışı sam-xilif siretpoyrD diziliminde gösterilir.