düğese

düğese

Yaşlı olduğu halde genç görünen kimse.


düğese, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ğ', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
düğese kelimesinin tersten yazılışı eseğüd diziliminde gösterilir.