dulp, (tulp, tulup)

dulp, (tulp, tulup)

Top, takım, yığın, küme


dulp, (tulp, tulup) için benzer kelimeler


dulp, (tulp, tulup), 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'l', 'p', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'l', 'p', ',', ' ', 't', 'u', 'l', 'u', 'p', ')', şeklindedir.
dulp, (tulp, tulup) kelimesinin tersten yazılışı )pulut ,plut( ,plud diziliminde gösterilir.