dünya bir araya gelse

dünya bir araya gelse

1) “dünyadaki bütün insanlar engel olmaya kalksa bile” anlamında kullanılan bir söz: “Bütün dünya bir araya gelse fikrimi değiştiremez.” -Ö. Seyfettin. 2) “dünyadaki bütün insanlar bir araya toplansa bile” anlamında kullanılan bir söz.


dünya bir araya gelse için benzer kelimeler


dünya bir araya gelse, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'n', 'y', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'a', 'r', 'a', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 's', 'e', şeklindedir.
dünya bir araya gelse kelimesinin tersten yazılışı esleg ayara rib aynüd diziliminde gösterilir.