dür-yay

dür-yay Osm. leff ü neşir

Birkaç şeyi söyledikten sonra onlarla ilgili şeyleri sıralama sanatı. İki türlüdür. 1. düzenli dür-yay: [es. t. leff ü neşr-i mürettep]: Birkaç şeyi sıraladıktan sonra onlarla ilgili şeyleri bir üst dizede söylenen şeylerin sırasını gözeterek söyleme sanatı. Ör. / Baran değil, şafak değil, seher değil; / Göz yaşıdır, ciğer kanıdır, dud-ı ahtır / 2. düzensiz dür-yay: [es. t. leff ü neşr-i gayr-ı mürettep]: Birkaç şeyi sıraladıktan sonra, onlarla ilgili şeyleri bir üst dizede söylenen şeylerin sırasını gözetmeden söyleme sanatı. Ör. / Aks-i ruyun suya salmış saye zülfün toprağa / Anber etmiş toprağın ismin suyun adı gülâp (Fuzuli)


dür-yay için benzer kelimeler


dür-yay, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'r', '-', 'y', 'a', 'y', şeklindedir.
dür-yay kelimesinin tersten yazılışı yay-rüd diziliminde gösterilir.